Rigenstrup

Som bygningssagkyndig i Kolding og omegn arbejder jeg bl.a. med:

Byggeteknisk gennemgang: Ved handel med større erhvervsejendomme og beboelsesejendomme, hvor der ikke bruges Tilstandsrapporter.

Dræn: Fugt ved gulv eller vægge i kælder, kan ofte løses ved at etablere dræn.
Hvis der allerede er et dræn, kan det være at drænet ikke fungerer.

Skimmel og fugt: Fugt indvendig ved vægge eller gulve er ubehageligt, og fører i de fleste tilfælde til skimmelvækst, som er en slags mug. Det kan være skadeligt for helbredet.

Bygningsvedligeholdelse: Klarlæggelse af bygningers tilstand, samt forslag til vedligeholdelsesplan.

Syn og skøn: Udarbejdelse af syn og skønsrapport til f.eks. advokater i forbindelse med det byggetekniske.

Aflevering: Ved nybyggeri foretages en gennemgang for fejl og mangler ved overtagelse, samt der tilbydes 1 og 5 års gennemgang.

Desuden udfører jeg Tilstandsrapporter og Energimærker, små og store.

Med venlig hilsen

underskrift

Flemming Rigenstrup

Mere information